Колко голям телевизор да си вземете, спрямо разстоянието, от което ще го гледате?

Колко голям телевизор да си вземете, спрямо разстоянието, от което ще го гледате? />
Колко точно голям телевизор да си вземете, спрямо разстоянието, от което ще го гледате, за да останете максимално доволни. Формула за разстояние до телевизора при Full HD Измерете в къщи разстоянието от потенциалното място на телевизора до мястото, от което ще го гледате в метри и го умножете по 25. Така ще разберете колко инча да е вашият телевизор. Например, ако измереното разстояние е 2 м... read more