Общи условия

ДОСТАВКИ И ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ


,,Циганков“ ООД  ДОСТАВЯ ЗАКУПЕНОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Цените НЕ включват монтаж. При желание от страна на Клиента, монтажът се калкулира по ценоразпис за монтаж на ,,Циганков“ ООД.
2. Цената на доставката в рамките на гр. Пловдив за поръчка над 1200лв е БЕЗПЛАТНА.
3. Цената за доставка извън гр. Пловдив се определя индивидуално в зависимост от обема за поръчката и разстоянието до Вашият обект.
4. Ако в случай, че Вашата поръчка е над 5000 лв. доставката е безплатна за Клиента за територията на цялата страна.
5. Доставките се осъществяват след получаване на потвърждение за ОКОНЧАТЕЛНО доплащане по сметката на ,,Циганков“ ООД!
6. Всички получатели на закупените от нас стоки са длъжни да осигурят достъп до техния обект за разтоварване и паркиране! При отказ от приемане на стока от страна на клиента и тя бъде върната до изпращача, последващ транспорт не се осигурява от страна на ,,Циганков“ ООД до Ваш обект!  
7. Доставката до Ваш адрес НЕ включва качване по етажите !

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ


1. Гаранционният срок започва да тече от дата на издаване на фактура, фискален бон или приемо–предавателен протокол.
Посочените срокове са на база правилна ежедневна употреба.
2. Производителят на изделието не може да бъде отговорен за пропуснати ползи и последвали загуби в следствие на дефект на стоката, върната за ремонт в гаранционен срок.
3. Гаранцията покрива:
3.1. Подмяна на дефектни части и компоненти, не цялостни изделия;
3.2. Поправка или замяна на не функциониращ механизъм.
3.3. Дефекти, възникнали от производствени пропуски при тапицирането (като залепване и шиене).
Всички такива дефекти се отстраняват безплатно след като стоката се достави в складовата база на ,,Циганков“ ООД.
4. Тази гаранция не е валидна и се отказва безплатен ремонт в следните случаи:
4.1. При неправилно транспортиране на изделието, вкл. подходяща за транспорт опаковка. Това изключение не важи за доставки, организирани от ,,Циганков“ООД.
4.2. При неспазване на инструкцията за експлоатация, съхранение и поддръжка. При недобросъвестно  използване на изделието (теглово натоварване).
4.3. При липса на попълнена оригинална гаранционна карта и несъответствие на данните в документите с представената за рекламация стока.
4.4. При правен опит да се отстранят дефектите от купувача или други не упълномощени лица.
4.5. При повреди и дефекти в следствие от въздействието на външна среда (течности, запрашаване,насекоми, агресивна среда или др. такива) или неполагане на елементарни грижи за изделието.
4.6. Дефекти, възникнали от допустимо изхабяване в процеса на нормална експлоатация.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ


  • Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. Кукленско шосе 17
  • Телефони за контакт: 0899514067, 0898389463
  • Email: tapitseria@abv.bg